ጀኔራል ምግበይ ኃይለ

News

ምግበይ
ምግበይ ምግበይ
እባይ ትግራይ
ዘይሕለል ተጋዳላይ።

ሰብዶ ኽብሎ ኸምዝኸማይ፣
ሓላፋይ፣
ወይስ ኮኾብ ሰማይ
ዘይደክም ተወንጫፋይ
ስቃይ ዘይብግሮ ኹሕሎ ማይ
እንትማጎት ምድራዊ መለኮት
ዘይኣርግ ዘይንኩትኮት።

ድሕሪ 50 ዓመት ከርተት
ምስ ጥይት እንትማጎት
ምስ መዳፍዕ እንትዳፋዕ
ዘይደክም ድፋዕ
ትግራይ ሰብ ኣለዋ ዘይርሳዕ።

ምግበይ!
እምበር ምግቢ
ኸብዲ ኸይጥምቢ
እግሪ ምኻድ ከይኣቢ
ተፃውሩ ናይ 17 ዓመት ናዕቢ።

ሕዚውን ከምትማሊ
ይመርሕ ሕዝቢ ትግራይ ገድሊ

Click here to watch his amazing historic vedio.

ያሬድ ሑልፍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *