(Updated) ኣብይ የዓለም ማራቶን ዋንጫ!

ኣብይ የዓለም ማራቶን ዋንጫ! ያለፈው ጣጣ ግልብጥብጡ ወጣ የምስራች ብልጽግና መጣ: ላመታት መሮጥ ኣቅቶን ቆምታ፣ ፈገ ግታ፣ እስክስታ፣ ዶህነት በውን ተረታ፣ ዐብይ ችግራችን ፈታ። ምን ያለ ደፋር ዓይን ኣውጣ በእጅ […]

Continue Reading

ድሕር እንተበልካ እንታይ ይመስለካ?

(ብተመስገን ከበደ) –  ዘመናት አቁጺርና ኻቭ አቀም ንላዕሊ ፀቕጢ በዝሒና መውፂኢ ሲኢና ንቁልቁል ጥሒልና: ዝሞተ ሞይቱ ዝቀረይና ዘይንስና መሲልና ስደት ዓዲ ጋና ትረግፁና ተጨማልቁና አሜን እናበልና በደልን ግፍዒ ተፃዊርና ትነብር […]

Continue Reading

የትግራይ ጀኖሳይድ በቃላት ሲነገር

(በጥዑም መዝገቦ) – ዐብይ አሕመድ፣ ኢሳያስ አፈወርቂና አማራ ፅንፎኞች ትግራይ ለማጥፋት አበሩ፣ የዳንኤል ክብረት፣ የተመስገን ጥሩነህና የአገኘሁ ተሻገር መርዛማ ምላሶች አሰማሩ፣ ከባእዳውያን ተባብረው ትግራይ ወረሩ:: ታናሽና ታላቅ ሲገደሉ ሴቶች ሲደፈሩ […]

Continue Reading

ትግራ አላ እድመ ብዙሓት አሉላ!

(ብበላይ አምበላይ) – ኽፍክር አይደለኩን ፈኪረ እውን አይፈልጥን እንካንዶብዘይተገብረ ቦሎኽሎኽ ኸምዘሓረረ ጥረ ብዝተገበረ ቅያ ዓለም ዘመስከረ አይፈልጥን ፈኪረ:: ይመስክር ውግዕ ዝዋዓለ: ምሳይ ዝነበረ እንትካሻሕ ጠምሻሕሻሕ እንትንዋደቅ እንትንትስዕ ቃላይ ድም እንትንሕምስ […]

Continue Reading

ይአክል! በቃ ይአክል!!

(ብተመስገን ከበደ) – ብጽልዒ ተወጠሩ ንምቅታል ንፁሕ በል ገበነኛ ንድሕሪት ዘይብሉ ዘስዕቦ ጉድ ዘየስተውዕሉ:: ኽንደይ ግዜ ኽንፅበዮም ኽንደይ ግ አብ ማዕገርና ኽንሽከሞም ሕጅስባ ንዮው በሎም ምስጋዕ ገልጠሞም:: ኽንደይ ግዜ ኽስትዩ […]

Continue Reading

ንሕና!

(ብያሬድ ሕሉፍ) – ንሠርሕ የፍርሱ ንተክል ይቆርፁ ነስቲ ድርቂ ይጋብዙ ንሕብሕብ ሥጋ ሰብ ይቆርፁ እውቀት ንምሕዝ አ እምሮ የደብዝዙ ፍትሓውያን ፍርደ ገምደላውያን ንፅዕር ይፍክሩ ንምነይ ይጅሓሩ እንትንቃለስ ኽንነብር እንትቀትሉ፥ እንትርሕርሕ […]

Continue Reading

ሲኦል ድሕሪ ኽንደይ

(ብተመስገን ኸበደ) – ድሕሪ ኽንደይ ሲኦል ድሕሪ ኽንደይ ጏሕሪ ኤርትርያ እዙይዶ ትሓሪ! ኽንደይ ሕዝቢ ኸምዘይፈለሰ: ኽንደይ ዐጽሚ ኸምዘይተደቆሰ: ኽንደይ ኣካል ኸምዘይ ተደርመሰ: ኽንደይ ደም ኸምዘይ ተኸስከስ: ኸክንዲ ንብዓት ኸም ውሕጅ […]

Continue Reading