ወለደይ ተጋሩ!

መን ኣሎ ብድልየቱ ፀገም መከራ ዝፍቱ ባዕሉ አብ ጪንቂ ዝኣቱ:: ቃልሲ መቂሩኒ መስዋእቲ ናፊቁኒ ምንባር ኣፅሊኡኒ እንተይኾነ ምርጫይ ኸይትጋገይ ብፃይ ኽነግረካ እጫይ:: ታይደኣ: ኸምዕድል ኾይኑ ወለደይ ተጋሩ ብፀገም መከራ መግዝኣት ኣምሓራ እንጅቶም ሓሪሩ ተይሞቱ ብደወዎም ተቀበሩ:: እሞ ናቶም ኸይአክል ብእዋኑ እቲ መግዛዕቲ ብዝኸበደ ጎኑ ተዛመተ ከምሕማም ለበዳ ውልድ ወለዶኽዘብጥ ኸምዳንኬራ:: ወለዲ ሓቢኖም ፀገም ፀይሮም ኽሳዕ ዕለተ ሞቶም ኣብ መሬት ሀገሮም ስደት ፈንፊኖም ነበሩ ቆንቂኖም:: ብድሕሪኦም ዝመፀ ወለዶ ናብራ ምስኸበዶ ተመነየ ኽሻገር ንማዕዶ: ድሕሪ ዓቅሊ ፅበት: ምፍጣርካ ዝሟገት ሺግር ዕረ ምስጠዓመ ኸምሓሞት ዓቅሚ ዘለዎ በዓል ጉልበት ናብዘንፍልጦ ሀገር ጎርቤት ፈለስ ኸምዕኮት ይሕይሽ እንተኾነ ኻብቲ ናብራ ፀልማት ወለዲ ዝስንከለ ብስቕያት ኽቖፅሩ ዓመታት አይሙውታት አይጥዑያት:: […]

Continue Reading

ጎጃም በረንዳ እህል ተራ 

ሰማይ ሰማያቱን በረራ መጣሁን ዘልቄ ሰሜን ተራራ ጎጃም በራንዳ እህል ተራ ላሠራጭ የማከብረው ሥራ:: ስሜ  የውሽት ጎተራ ትውልዴ ጋይንት አማራ ሱስ አለብኝ ሕይወቴን የሚጋራ: አንደኛው ጉራ ዳግምኛው ሲወራ ባልነግረው ቢሻል ነበር ኣዳሜ ከሚፈራ:: እንደ ዳሜራ: እሳት የሚዘራ:: መሬት: በደም ማጨቀየት: ሰው ኣርዶ እንደቅጠል: ማቃጠል:: ዘር ግንድ የለኝ ተነግሮ ሚጣራ የራስ ታሪክም የሚያኮራ ባህል በለው ከሰው እምጋራ:: ምን ይዤ ልምጣ ምንስ ላውራ: ለዚህ ነው የሆንኩት ደብተራ:: የተማርኩትም ጥንቆላ ሥራዪ ከዚያ በኃላ ትንግርት ፈጠራ ሌት ተቀን የሌለ ሓቅ ሳወራ: የውሽት ግንብ ሥስራ:: በሌለ ሃገር ስፈነጥዝ ስኮራ […]

Continue Reading

ኹሉ ተራ አለዎ ግዜ ንሓልዎ

የመና በዚሑ ካብዕቕን ንላዕሊ ገንፊሉ ካብ ካራ ሲሒሉ ኸም እሳተ ጎመራ ኣብሊሉ ሲኦል አይብልዎ ጏህሪ እሾኽ አይብልዎ በትሪ ገዛኣቲ ኣንዳዕዲዖም እንትረግፁ: እንትዕምፁ: ተላግፁ: መሬት እንዳማቶም ገሚዖም እንትቆርፁ: ተበዳላይ ተደርፂፁ: አፅቂጡ ኸይስማዕ ድምፁ: ካብ ሞት ሱቕ መሪፁ:: ካልኦት እውን ከይደንገፁ: ነሶም ዝመረፁ: ሰብ ተበዲሉ እንትእውይ እንዳዳመፁ ዝቦክቦኸ ሥርዓት ኸይብፅብፁ ግዝኣት ሃጽያዊነት/Imperialism/ ንኽሃንፁ: ወዲ ሰብ እንትድቆስ ኸም […]

Continue Reading

Even if it hurts, keep this thing deep in your heart!

When the Amhara tribe concocted a proverbial adage: ሥራ ያጣ መንኩሼ ቆቡን ቀዶ ይሰፋል they did not realise they were describing themselves. On daytime and that of a night, they tend to do things routinely through out their lives. On day time they take stock of facts and instead of dealing with realties they tend […]

Continue Reading

Epicarcacy: Eritrean Malice: Cry Rama, Cry!

(By Belay Ambelay) – For anyone who knows the place, Rama was the gateway where the Italian colonial appetite to expand southward was brought to a halt. Rama meant everything then. It was an area covered with thick forest where, among other animals, loins, leopards and elephants roared, roamed and thudded around. Furthermore, till early […]

Continue Reading

ድሕር እንተበልካ እንታይ ይመስለካ?

(ብተመስገን ከበደ) –  ዘመናት አቁጺርና ኻቭ አቀም ንላዕሊ ፀቕጢ በዝሒና መውፂኢ ሲኢና ንቁልቁል ጥሒልና: ዝሞተ ሞይቱ ዝቀረይና ዘይንስና መሲልና ስደት ዓዲ ጋና ትረግፁና ተጨማልቁና አሜን እናበልና በደልን ግፍዒ ተፃዊርና ትነብር ረጊእና: ኸምዘይተጎዳእና ኸምዘይተዋረድና አብ ኸብዲ ቃፂርና ደሰ ኸይብሎም ፀላእትና እረ እናጣዓመ ኽምስ እናበልና ግዜ ዘምፀኦ ግዜ ኽወስዶ እናተፀበይና ጫፍ ገደል ምስበፃሕና ምርጫ አልቦ ብረት ምስዓጠቅና: […]

Continue Reading

ዘይወግሕ መሲልዎ/ዋ!

(ብተመስገን ከበደ) – መን ተቀቲሉ መን ኽሓድር ብሰላም ዊዒሉ: ናይመን ንብረት ዓንዩ ናይመን ኽነብር ተወኒኑ መን ተዋሪዱ ዘይንሱ መሲሉ መን ኽነብር ተኸቢሩ ተኻሒሉ: ናይመን ደም ፈሲሱ አዕፅምቲ ተኽስኪሱ ናይመን ኽፀንሕ ተሓብሒቡ አብነብሱ: መን እናኸተረ መን እናዓመፀ እናዓንደረ ስብ እናደፈረ እናባጨወ ኽነብር: ኤርትራ – ዋይ! ዓጎራ: ዘይወግሕ መሲልዎ እብ ቡኽራ ይወፅዕ ሠገራ: ናይመን ዘርኢ ፈሊሱ አዱ […]

Continue Reading

BBC: Stephen Sacker a Scarecrow both in body and mind!

(Belay Ambelay) – Be woke Tigrayans! There are media predators; werewolves, some the usual wolves in sheep’s wool, others bears in peacocks’ feathers roaming around pretending to care and defend, but spreading rumours, innuendos to scare, intimidate and confuse Tigrayans so as to soften their tenacity to defend themselves against genocidaires and foreign-paid aggressors. This […]

Continue Reading