“Total revolution” Isayas style!

ንኣፈን ዘይብለን ቀጠምጠም ሓሪር መሪር ንርእሰን ሻሽ መጠምጠም፣ Apple polishers, narcissists, paid against, dork cretins are driven to accomplish a given task. They have no space for a nerve tissue or choice but to carry on the tasks assigned. They cannot or couldn’t question why they have to do the missions assigned. They have no […]

Continue Reading

ይገርመናሎ!

ይገርመናሎ! ቀጥቂጥካ፣ ጀፊዕኻ ኽንደይ ዘየቑሰልካ:: ሓሪድካ ኽንደይ ደም ዘየፍሰስካ: ቀቲልካ ኽንደይ ዘይቐበርካ:: ደቂ ሰብ ምጏኖም ቅንጭ ከይበለካ: እንታይስ ዓጅቡካ ቑፅሮም ዘይፈለጥካ: መንከ ኽሓተካ:: ውዒልካ ሓዲርካ ቐኒኻ ዓመታት ኣቑፂርካ: ዊስኪ እናሰተኻ ጮማ እናቖረፅካ:: እሂን ሚህን እናበልካ መቐመጫ ጎራዙ እናደረዝካ:: ዘይወግሕ መሲሉካ እሞ ሕዚዶ ይሕሸካ ማዕበል ቡዱላት እንትንህደካ ወዕተዊ መውፂዒ ሲኢንካ: ንጀርመን እንተሃደምካ: እስራኤል እንተጎይኻ ኣትላንታ እንተተሓባዕካ […]

Continue Reading

My Mother!

When I listen to a kerare/ክራር sound, It carries me away beyond The universe’s bound. Leaving the drags of darg behind If only it could last long around! I guess I share the same haplotype No surprise as I came out from her tripe. My mother was never been music Aficionado Nor was she privileged […]

Continue Reading

Tribute to Tigrian/ተጋሩ Martyrs: Eritrea on the wrong side of history

I am lost In the depths of thought Why are we on this planet brought Only to be caught And immersed in feelings fraught. Shade you tears Douse your dress Sprinkles of blood From scratches of your face Profuse all over the fichu lace Watched from the side By mourners in distress That is what […]

Continue Reading

ጋሻ

ዘይሐልፍ ጋሻ ኣጥቢቕካ ስዓሞ ዝብል ጽዋ ጥንቲ ቀደም ወለድና ሎሚ ዝመጸና ሓድሽ ጋሻ ግና ብመረብ ወሪዱ ኣትባራ ዝጽምበር ምኣዝ ሰብከ ኾይኑ፣ ጋሻ-ውሕጅ እምበር። ጋሻ-ውሕጅ’ዩ፣ ማንም ዘይሓለሞ፣ ሒዙካ እንትኸይድ ጋሻ-ውሕጅ’ሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣጥቢቕካ ‘ትስዕሞ? ውሕጅ ዓማጺጹ ምስ ገላበጠካ፣ ሓሬት ማይ ሰቲኻ፣ ጣኒኻ ምስ ሞትካ፣ በድኒ፣ ሬሳ እምበር፣ ምኣዝከ ሰብ ኴንካ! በል እምበኣር ስማዕ ኣነስ ዝመኽረካ […]

Continue Reading

Joint Statement by Tigray Organisations on the Brutal Murder of Zewdu Haftu

Joint statement on the brutal murder of Zewdu Haftu On the evening of August 19, Zewdu Haftu was walking down a busy street with her friend Semhal Gebrezgher when she was brutally murdered. The fact that she was killed in public in a gruesome manner is beyond contestation. However, the lack of information from relevant […]

Continue Reading

The dog I raised bit me in the face!(ዘእበኽዎ ኽልቢ ነኺሱኒ)

It was a sort of an abattoir – But an open space With no gadgets in use To process the byproducts, Forced-meats, marrows or ligaments For induced appetites And profits for a market – Bovines were slaughtered Only for their comestibles meat Among stakeholders to be shared. The rest was left scattered For those on […]

Continue Reading

ሸኽ፣ሸኽ፣ሸኽ፣ ኣረ ሸኽ!

ኣየ ናትካ ነግር ዕማም ተሸፊንካ ቐሚሽ ተኸዲንካ ጎተት ጎተት፣ ጋውና፣ ርዕሲ ሽክና ፈታው ኸርሱ የመና:: ተግባርካ ዑኩይ ድቃስ ዝሳኣነ ዓለም እናዛወነ ባርዕ ትኹልዕ ስብ ንስብ ክተባልዕ:: ንሱ በይን መዓንጣኡ ክትስልፍ ዓውዲ ውግዕ:: ሓዊ እናቅቐቐለ ደኽታማት ደም ኽተጉስዕ ምሸት ምሸት ቐትሪ ቐትሪ እንትፍርነሽ እንትዋሪ ፐትሮ-ዶላር ኽኣሪ ላዕልን ታሕቲን በራሪ በይን ወነ በረኻ ኽዘምት ሓያማት ገዲፊ ክትሞውት:: […]

Continue Reading

በራድ እንተገልበጥካዮስ በራድ!

የማን ፀጋም ፀፋዕፋዕ ንፀሊም ፃዕዳ ጎንብሕ ጥልዕ ፕረዚደንታት በሎ ግዝኦም ዝሓለፈ ዐዕራብ ንጉሥታት ጉርንጭቶም እመት ዝኣክል መልሓስ ሞረድ እናደጋገምካ ምልሓስ ክሳዕ ዝጭምደደ፣ እንተተኾቡ ቁርብተይ ርያድ:: ሃንፋፍ ኢድ ስብ ዝለመደ ከይፀመደ ኣንጎደ ዝረኸቦ ከይወገነ ኣምላኽ ኸይኣመስገነ ናይ ስብ ዕጃም ክኸትር ኒሂሩ በነነ:: ፈቖዶ ኣይሮባ ጏይላ ጨፈራ ዳስ ዳንኬራ ተሸፊንካ መከረኛ ባንደራ ምድጋስ ፈሽፈሽ ባጠራ ነሽነሽ ዳሞተራ፣ […]

Continue Reading

ማን ልበል የዱር እንስሳ! እታለም ኃይለማርያም ወይስ መነን ኃይሌ ኣንርሳ!

ኣባቱን ኣያውቅ እናቱም እንደዝያ የቆመበት መሬት ባእድ ሃገር ማን ከማን ሳይለይ የእትብት ልጅ ሳይል ባይቶዋር ሲያስተናግድ ኣብሮ እንዲኖር የፈረደበት እዳ ተቀባይ እንግዳ:: ይህ ኣልብቃ ብሎ የሸይጣን ልጅ ዲያብሎ፣ ባይቶዋር ትርክቱን ጀመረ የሌሌ የዘር ሃረግ ዘጠኝ እየቆጠረ:: ኣባቱን ኣያውቅ እናቱም እንደዛ ማንነቱን ሲንዛዛ፤ የሂልና ቀውስ ሲበዛ:: የትብት ልጅ ብሎ የለ ለእማኝም እንዳይኖር በእሳት እያቃጠለ መሬቱም የኔ […]

Continue Reading

Open Letter to Members of the UN HRC and Signatory of the Rome statute urging to extend the mandate of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia (ICHREE)

To: Members of the HRC and Signatory of the Rome statute – Belgium, Finland, France, Germany, Luxembourg, United Kingdom, Benin, Côte d’ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Senegal, South Africa, Bangladesh, Maldives, Czechia, Georgia, Lithuania, Montenegro, Romania, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Mexico, Paraguay, (https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/members-by-group) We, the undersigned civic society organizations (CSOs) and the Commission of […]

Continue Reading

ኣንዳርጋቸዎች

ኣንዳርጋቸዎች! ኣንድ ኣርጋቸዎች እኚህ ተኩላዎች፣ ድሮውም ኣንድ ነበሩ ኣሁንም ኣንድ ናቸው የቆሙትም ላንድ ወገን ብቻ ነው:: ምነውሳ ኣሁን ዋይዋይታ ኣበዙ ኑዛዜ ንስሃ ባኣደባባይ ነዘነዙ ድሮ የሚያውቁትን ሃቅን ኣፈሰሱ:: ግፍ ጥቃት ሲበረታ በንፅሃን ገፅታ፣ ኣልይም በዝምታ ኣለፍ ኣለፍ ብሎም በደስታ ጥፋት ሲበረታ ሻምባን ደግሶ የመንደር ጫጫታ:: ኣሁን በራስ ላይ ሲደርስ ስትዘርፍ ኣብሬህ ስጎርስ ስትገድል ኣብሬህ ስቶክስ፣ […]

Continue Reading

The Ethiopian Human Rights Commission: A Champion of Transitional Justice?

Since the signing of the Pretoria agreement which ended formal hostilities between the Ethiopian government and the Tigrayan Forces in November 2022, transitional justice has become a leading topic of debate in many Ethiopian and international circles. The spike in interest was spurred in part by nationwide public consultations that are being held based on a January […]

Continue Reading

ብርጌድ ንሓመዱ!

ተቀበለኒ ዝናረይ ኹላይ ሰናዲረይ ሓውይ ወዲ ኣደይ ኣይደኸምኩን ኣይበልኩን ረይረይ ጥይት መንዚዕዋ ተቓላሲት ኢደይ ደመይ ይፍሰስ ይስተዮ መሬት ኣዲ ኣቦይ ኾላይ ወላዲተይ የብቑል ፍዮሪታት ዝብል ለይለይ:: ኣብ ዘለኻ ኣሊኻ ኣብ ሩሑቅ  ይኹን ቀረባ ይመችው ወይም ይኽፋእኻ ተቀበለኒ ዝናረይ ታዓጠቅ ብረተይ ኹን ፈዳይ ሕነይ: ሕድሪ ኣለካ ናይ ስውኣት ዓሕዋትካ/ኣሓትካ ከይኣክል ናይ ባዕዳውያን መፅቐቲ ዝበኣሰ ናይ ውሺጢ ፀላዕቲ ኹላይ ላንጋ ላንጋ መንጨብጨብቲ ብደም ሱውኣት ነገድቲ ሃገር ንኽሸጡ ዝብሉ ላዕሊን ታሕቲ:: ደምስሶም ተለዓል ደምስሶም ካብቶ ሃፄያውን ዝገደዱ ንሶም:: ኣብ ዘለኻዮ ኣርድ ሎንደን በሎ ሲያትል: ስዊድን በሎ ጊስን: ቶሮንቶ ኾላይ ኣዲ ሃሎ ቦሎ: ቦሎ: ቦሎ ክሳዕ ዝኣኽሎ:: ክንደሻዕ ኣሎ ኽትፃወሮ እዚ ስቃይ ሃገር  መንሽሮ:: ወላዲት ክትርገም ትሸዓተ ወርሒዶ ኢሳያስ ክትሽከም! ጠንቂ ሃገር ዘይሓስብ ቁምነገር […]

Continue Reading