በራድ እንተገልበጥካዮስ በራድ!

የማን ፀጋም ፀፋዕፋዕ ንፀሊም ፃዕዳ ጎንብሕ ጥልዕ ፕረዚደንታት በሎ ግዝኦም ዝሓለፈ ዐዕራብ ንጉሥታት ጉርንጭቶም እመት ዝኣክል መልሓስ ሞረድ እናደጋገምካ ምልሓስ ክሳዕ ዝጭምደደ፣ እንተተኾቡ ቁርብተይ ርያድ:: ሃንፋፍ ኢድ ስብ ዝለመደ ከይፀመደ […]

Continue Reading

ማን ልበል የዱር እንስሳ! እታለም ኃይለማርያም ወይስ መነን ኃይሌ ኣንርሳ!

ኣባቱን ኣያውቅ እናቱም እንደዝያ የቆመበት መሬት ባእድ ሃገር ማን ከማን ሳይለይ የእትብት ልጅ ሳይል ባይቶዋር ሲያስተናግድ ኣብሮ እንዲኖር የፈረደበት እዳ ተቀባይ እንግዳ:: ይህ ኣልብቃ ብሎ የሸይጣን ልጅ ዲያብሎ፣ ባይቶዋር ትርክቱን […]

Continue Reading

Open Letter to Members of the UN HRC and Signatory of the Rome statute urging to extend the mandate of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia (ICHREE)

To: Members of the HRC and Signatory of the Rome statute – Belgium, Finland, France, Germany, Luxembourg, United Kingdom, Benin, Côte d’ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Senegal, South Africa, Bangladesh, Maldives, […]

Continue Reading

ብርጌድ ንሓመዱ!

ተቀበለኒ ዝናረይ ኹላይ ሰናዲረይ ሓውይ ወዲ ኣደይ ኣይደኸምኩን ኣይበልኩን ረይረይ ጥይት መንዚዕዋ ተቓላሲት ኢደይ ደመይ ይፍሰስ ይስተዮ መሬት ኣዲ ኣቦይ ኾላይ ወላዲተይ የብቑል ፍዮሪታት ዝብል ለይለይ:: ኣብ ዘለኻ ኣሊኻ ኣብ ሩሑቅ  ይኹን ቀረባ ይመችው ወይም ይኽፋእኻ ተቀበለኒ ዝናረይ ታዓጠቅ ብረተይ ኹን ፈዳይ ሕነይ: ሕድሪ ኣለካ ናይ ስውኣት ዓሕዋትካ/ኣሓትካ ከይኣክል ናይ ባዕዳውያን መፅቐቲ […]

Continue Reading

(Updated) ዘይወግሕ ወጋሕታ!

ኩኩናይ ዘይንቁወሉ መረበታ ገድሊ ምሸት ገድሊ ወጋሕታ ወላድ  ምግልጋል ፃዕሪ እንትጎታ ክሳብ ኣፈሞታ ኣብክንዲ ክንዲ ሓገዝ ምሃብ ዘውርድ እፎይታ ምሽምጣጥ ተፀጊዕኻ ኣብዝሞቀ ቦታ እናበልካ ባዕላ ዘምፀኦቶ ሸማሚታ ክተሽሞንምን ኣብ ገዛ እንዳማታ: ጉንብስ ጥልዕ ዘልመደት ንጎይታ: እናበሉ ትልብድዋ ዘይ ናታ: ኣንታ! በል ስማዕ መዘከርታ! ነገር ሽፍታ ናታስያ ንሓማታ! ቀደሙውን  ዝኹሉ ዋዕዋዕታ ነወሕቲ መላሕስ  ፈርኬታ ባዕሎም ጮርጊፎም ኡይኡይታ:: እዋን ገድሊ ኾታ! መጀመርታ እዋን ‘ዘመነ መሳፍንት’ ኢልካ መፀለምታ ሹም ምሃብ መፀዋዕታ:: ሓደ ሓደ ሰባት ሚካኤል ሱሑል ‘ዘመነ መሳፍንት’  ዝብል:: ስያሜ ን1676-1876 ሂቡእሎም ይዛረቡ:: ሱሑል ዝበሎ “ፍፃሜ መንግሥቲ” እንትኾውን  “ፍፃሜ መንግሥቲ” ማለትን ‘ዘመነመሳፍንት’  ማለት ሓደ  ትርጉም ፈፂሙ የብሉን:: ‘ዘመነ መሳፍንት’ ዝበልዎ ናይ ኣምሓራ ፀሓፍትን: ሊሒቃን ኢዮም :: ኣምሓራ ሊሕቃን ኣልየቶም ጠቕሊሉን ጨምዲዱን እንተዘይገዚዑመሬት እንዳማቶም: እንተዘይጎቢጦም: ንዖዖም እንተዘይጢዒምዎም:  መፀለምታ ነውሪ ስም ‘ዘመነ መሳፍንቲ’ ኢሎም  የናሽውዎነዙይ ሕንፍሽፍሽ ባዕሎም ክምዘይፈጠርዎ:: ቁስሊ ዝፍጠር ኣካል መጥቃዕቲ ምስበፅሖ እዩ:: ቁስሊ ስቅ ኢሉካብ ሃዋሁው ጡብ  ኢሉ ኣይፍጠርን:: […]

Continue Reading

ቁርሱ ጠርሙዝ ሙሉ ደም ፈሳሽ: ጉዱ ሲመሳሽ!

ምን ታኣምር እግዜር የተጣላው ዘር ራሱን ጤና ነፍጎ ሌላውን የሚያስቸር:: ምኒን ጨብጦ ምን ይልቀቆ ይብቃኝ የማያቅ ያየው ሁሉ የሚናፍቅ:: ኣንትም ኣንቺ እሲም እሱዋም ይህቺም የኔ ንብረት ቢክዱ ክ ቢሉም ኣሻፈረኝ […]

Continue Reading

ገንዘብ

ገንዘብ ‘ዛ ሸርሙጣ ትማሊ ምሳኻ ሓዲራ፣ ውዒላ፣ ኣፋ ኣሞጥፙጣ፣ ዝእመን ዘይብላ! ሎሚ ተገልቢጣ ‘ኣያይ’ ትብለኒ ኣላ፣ ካብ ጁባ ናብ ጁባ እናተሳገረት ሰብ ተዋድቕ አላ ፍቕሪ እናባረረት፣ ዝፋቶ ሰብ ኩሉ ይጻላእ […]

Continue Reading