ኤረ/ኤሬ ዓሻ ድዪ ደንቆሮ!

News

ኣነ ይገርመኒ

ሃንሳዕ ሃንሳዕ
ሕልሚ ይመስለኒ
ዓሻ ዱዩ ደንቆሮ
ንሕንና መውፂኢ ጨኒቑና
እንትንከባለል ጏሮ ንጏሮ

ንበልኦ ስዒንና
እካዶ ሕንካሮ

ሕክምና የለ ምህሮ
ሰላም የለ ኣምባጏሮ
ሞት ኣይትብሎ ንሮ
እግርና ተኣሲሩ
ኸምትሕረድ ደርሆ::

ንበሩ:
ኸምዘይንበር የለን
ግናከ ናዓይ ጎይታኹም ኣኽብሩ
ኣይፉል እተበልኩም
መእሰር ገመድኩም
ተሕፅሩ::

ኣነ ይገርመኒ
እዙይ እናፈለጠ
ሓርነት ነፂጉ
ብደም ዝጨቀየ
ደግማይ ባርነት ዝምነ
ንግዝያዊ ጥቅሚ
ነዊሕ ዘይጏዓዝ
ሽግር ፀገሙ ሥር ነቀል ዘይኮነ::

ዓሻ ድዩ ደንቆሮ
ወይስ ሕሙም ዝጎደሎ ኣእምሮ
ኽብሩ ሃገሩ ሸሊጉ
ባርነት ዘምሕሮ::

ዕሱብ ውልቀስ እንተገብሮ
ኣይኸውንን መስተንክሮ::
ኣነ እብዳን ዝቡሎ
ሓፉሸ ኣሜን ኢሉ እንትቅበሎ
እንጀራ ጊባቦ ሸሊጉ
እንትወፍር ንኽትልምን ቆሎ::

በላይ ኣምበላይ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *