ተናበብ ተመዓራረይ!

News

….ትግራዋይ/ወይቲ ማለት
ሺመት ኣይኾነን ስዕረት:

ሃብቲ ኣይኾነን ድኽነት
ቅይሒ ኣይኾነን ፅልመት:

ርጉዲ ኣይኾነን ሽንቅት መቐነት
ሕፅረት ኣይኾነን ነዊሕ ቁመት:

ወገን ኣይኾነን ዓልየት
ዓኻይ ኣይኾነን ባላባት:

ስበይቲ ኣይኾነትን ስብኣይ
ቆልዓ ኣይኾነን ዕባይ
ደፋእ ድንኩል ሓረስታይ:
ይሕመቅ ይፀብቅ
ናይሓሳብ ፍልቅልቅ
ዓንዲ ፖለቲካ ፍልላይ::

መሓይም ይኹን ሊቀ ሊቃውንት
ብድልየት ኣይኾነን ብፍትውት
….ትግራዋይ/ወይቲ ማለት::

ንስኻ ንስኺ ንሱ
ንሳ ንባዕለይ ሓዊሱ:

ምድራዊ ይኹን ብተፈጥሮ
ምፍልላይ ዘስዕቦ ኣስተንክሮ
ብዘይግድሽ
ሓብርና ንምርሽ:

ኽንደሻዕ ትጋገይ
ደመኛ ኽስሕቅ ኽላሃይ
ተናበብ ተመዓራረይ:

በኣኻ/ብኣና ንዘይሑጎሱ
ኽንዶም ኽትርኣሱ::

ያሬድ ሑልፍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *